Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Doktorandkurser

Här hittar du information om de institutionsgemensamma doktorandkurser som ges inom Forskarskolan på Konstnärliga fakulteten. Utöver dessa finns även doktorandkurser vid respektive institution; Akademin Valand, HDK och Högskolan för scen och musik.

Forskarskolan ger fyra olika baskurser, scrolla ned för mer detaljerad info om varje kurs:

  • Baskurs 1: Reflexivt skrivande
  • Baskurs 2: Om forskningsmetoder och forskningsdesign
  • Baskurs 3: Den konstnärliga forskningens kunskapande
  • Baskurs 4: Verka och kommunicera i en tvärvetenskaplig forskningsmiljö

Varje termin ger forskarskolan i tur och ordning någon av baskurserna 1-3 samt baskurs 4 som innebär att delta i Forskarskolans symposier och workshops, och därför ges löpande alla terminer.

Tidplan

  • Hösten 2019: Baskurs 1 Reflexivt skrivande
  • Våren 2020: Baskurs 2 Om forskningsmetoder och forskningsdesign
  • Hösten 2020: Baskurs 3 Den konstnärliga forskningens kunskapande
  • Våren 2021: Baskurs 1 Reflexivt skrivande
  • Hösten 2021: Baskurs 2 Om forskningsmetoder och forskningsdesign

Du hittar tid och plats för varje kurs Göteborgs universitets lärplattform GUL ca tre månader innan varje kurs.

Baskurs ett: Reflexivt skrivande (7, 5 hp)

Kursen Reflexivt skrivande vill lokalisera och diskutera olika sätt att arbeta med text inom den forskning som bedrivs vid den konstnärliga fakulteten. Kursen syftar till att synliggöra och diskutera en räcka av dessa olika och för den konstnärliga forskningens och den pedagogiska forskningen inom det konstnärliga områdets adekvata skrivpraktiker.

Kursen avser att vara lyhörd inför de olika forskningsprojektens särart och behov. Det är till stor del doktorandernas anspråk som driver kursen framåt. Tänkbara diskussionsfrågor kan vara: Vilken funktion eller roll har skrivandet i den konstnärliga forskningen eller i den pedagogiska forskningen inom det konstnärliga området? Hur kan en forskartext se ut?

Kursen ska fokusera och synliggöra olika skrivsätts, och olika skrivpraktikers, betydelse i skapandet av det vetande den konstnärliga och pedagogiska forskningen alstrar.

I kursen knyts skrivande till frågor om metod, etik, estetik, vetenskapsteori, ontologi och konstnärliga och vetenskapliga processer och visioner.

Kursen byggs upp av föreläsningar, skrivhandledningsgrupper, workshops och examinerande skrivuppgifter. I samband med den kollektiva skrivhandledningen träffas deltagarna i små grupper, och tränas i att ge och ta emot konstruktiv textkritik. Under kursen ställs således både skrivande och läsande i fokus.

Undervisningen sker på engelska, men deltagarna kan skriva sina texter antingen på engelska eller svenska. En utgångspunkt för kursen är att deltagarna ska kunna arbeta med pågående skrivprojekt.

Kursen ges av Akademin Valand för den fakultetsgemensamma Forskarskolan vid Konstnärliga fakulteten.

Reflexivt skrivande - Kursplan

Baskurs 2: Om forskningsmetoder och forskningsdesign

Kursen, som ges på engelska, förmedlar grundläggande forskningskompetens på forskarutbildningsnivå med inriktning på hur forskning kan konstrueras och kunskap organiseras; på hur metodfrågor och metodologi kan konstrueras och forskningsdesign kan läggas upp inom de konstnärliga områdena.

Kursen introducerar och historiserar ifrågasatta forskningskonstruktioner inom konstområdet och inom universitetet som helhet. Den granskar hur forskarrollen kan beskrivas med avseende på forskningsetik och på den retoriska konstruktionen av “etos”. Kursen introducerar några av de sätt på vilka kunskapspraktiker och tolkningar av kunskapsformationer har beskrivits, kritiserats och omtolkats i den pågående diskussionen inom konstarterna.

Om forskningsmetoder - Kursplan

Kursen ges av Akademin Valand för den fakultetsgemensamma Forskarskolan vid Konstnärliga fakulteten. Kursansvarig och undervisande lärare är fil dr Mick Wilson forskare vid Akademin Valand.

Baskurs 3: Den konstnärliga forskningens kunskapande, 7,5 hp

I kursen presenteras den konstnärliga forskningens historiska kontext och problematiserar utifrån denna de olika förhållningssätt, forskningsmetoder och teoribildningar som är relevanta inom forskningsfältet.

Kursen vill framförallt fokusera på frågor kring hur, och under vilka förutsättningar, den konstnärliga forskningskunskapen blir till och artikuleras.

I kursen ingår även att praktiskt arbeta med olika presentationsformer kring konstnärlig forskning.

Kursen ges av Högskolan för scen och musik för den fakultetsgemensamma Forskarskolan vid Konstnärliga fakulteten.

Kursplan

Baskurs 4: Verka och kommunicera i en tvärvetenskaplig forskningsmiljö, 7,5 hp

Denna kurs genomförs genom att delta i Forskarskolans aktiviteter (workshops och symposier). Examinator är nForskarskolans ledare Niclas Östlind, som även ger individuell feedback. För deltagande i aktiviteter genomförda före 2016 ges poäng retroaktivt.

Course syllabus

Doktorandkurser vid Göteborgs universitet

Det finns kurser som ges till alla doktorander på Göteborgs universitet. För mer info läs här.

Kontakt

Anna Frisk, Forskarutbildningshandläggare
Box 132, 405 30 Göteborg
Besöksadress:
Vasagatan 50
Telefon:
031-7864042

Niclas Östlind, Ledare för forskarskolan
Box 132, 405 30 Göteborg
Besöksadress:
Vasagatan 50, 41137 Göteborg

Sidansvarig: Anna Frisk|Sidan uppdaterades: 2019-03-29
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?