Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Doktorandkurser 2009

Forskarutbildningskurs i Hermeneutik

Kursen i hermeneutik är en obligatorisk kurs inom digital gestaltning, men också valbar för doktorander inom andra ämnen i den konstnärliga fakultetens forskarutbildning. Den kan läsas som en 7,5 eller 15 högskolepoängskurs (5 eller 10 "gamla poäng") beroende på hur djupt man vill gå. Skillnaden ligger i omfattningen och kvaliteten på det avslutande tentamensarbetet. Det ges fem föreläsningstillfällen och för den som vill göra en 15-högskolepoängstentamen ges också viss handledningshjälp.

Hermeneutik handlar om tolkning och förståelse och har sina rötter i både historicism och fenomenologi. Det finns ingen full enighet om hermeneutikens uppgift och utgångspunkter men gott om kreativa förslag. Kursen kommer att presentera och diskutera så skilda tänkare och tolkare som Schleiermacher, Heidegger, Gadamer, Merleau-Ponty och Ricoeur. Begreppsligt kommer huvudvikten att ligga vid dialog, förståelsehorisont, kroppslighet/perception och metafor. En viktig poäng i kursen är att all kommunikation – vetenskaplig, konstnärlig, vardaglig – involverar tolkning och förståelse. Hermeneutiken begränsar sig därför inte till tolkning av skriftligt material utan strävar i den meningen mot universalitet. Kursens mål är att doktoranden ska utveckla vägar för en förstående självreflektion och för en involverad praxis att tolka olika former av kommunikation.

Kurslitteratur:
Hans Georg Gadamer "Truth and Method" (finns också i en förkortad svensk version "Sanning och metod")

Maurice Merleau-Ponty "Phenomenology of Perception"

Paul Ricoeur "The Rule of Metaphor"

Kursledare är Sven Andersson, professor vid HFF, docent i vetenskapsteori och ämnesföreträdare för digital gestaltning. 

Informationssökning och referenshantering med EndNote

Plats: Centralbiblioteket (Renströmsgatan 4), plan 8, Seminarierum 2

9.00-11.30 UB:s service för doktorander
Ämnesresurser – arkiv, avhandlingar, databaser, e-tidskrifter
Gunnar Holmlund

Citeringsdatabaser – Web of Science, Scopus, Google Scholar
GUP och GUPEA – GU:s databaser för vetenskaplig publicering
Karin Henning

12.30-16.30 Referenshantering med EndNote
Anna Svensson

Under kursen kommer ni själva att göra sökningar i databaser och arbeta med EndNote. Ta gärna med ett USB-minne så kan ni spara det ni skapar på kursen.

Doktorandkurs i att söka forskningsanslag

Hur går det till att söka forskningsanslag? Vilka anslagsgivare finns det? Hur skriver man en ansökan? Dessa frågor kommer kursen i att söka forskningsanslag att kretsa kring. Deltagarna kommer att få tillfälle att studera och diskutera beviljade ansökningar med deras upphovsmän och dessutom själva formulera ett forskningsproblem och utifrån detta skriva en projektbeskrivning, som redovisas och diskuteras i kursen.

Kursen ges som ett samarbetsprojekt mellan Konstnärliga fakulteten och Institutionen för tillämpad IT. Doktorander från båda håll inbjuds att delta. Kursen ger 4 hp och innefattar fyra föreläsningar/seminarier, kl 13-15 (ev.16) den 12 maj, 19 maj, 26 maj och 9 juni.

Lärare och medverkande: Karin Wagner, Dick Stenmark, Johan Öberg, Margareta Ahlqwist, Jan Ljungberg, Ole Lützow-Holm.

Academic Writing vt 2009-ht 2009 7,5 hp

Kursen riktar sig till doktorander vid konstnärliga fakulteten, både de som antogs i september 2008, och de som hållit på ett tag. Ni arbetar med ert eget material, t ex del av avhandlingstext, eller någon speciell artikel. Kursen kommer att pågå under senvåren 2009 (start maj), med fortsättning efter sommaren och ni träffas totalt 6 gånger, 4 timmar varje gång, ca var tredje vecka. För datum, se längre ner.

Lärare: Fil dr Christine Räisänen, professor, Chalmers.


Innehåll, mål och schema

Title
Academic and Professional Reading and Writing
for Graduate Students (7,5 hp)

Aims
Christine Räisänen proposes a series of seminars that are process-oriented and genre-based, integrating reading, writing and speaking. The genres that you will mainly focus on are the refereed research article, conference paper and PhD thesis.

The seminars will deal with texts on two levels: 1) a macro level focusing on the global purposes and global features, and 2) a discipline-specific, more local level, which highlights rhetorical structures and linguistic choices for the given audiences in the particular academic circumstances.

The aims of the proposed series of seminars are

1. To create a structured forum for the discussion of both the content and rhetorical form of research papers.
2. To enhance participants’ critical reading and writing skills.
3. To encourage participants to be more productive, thereby increasing the department’s textual output.Thus at the end of the series of seminars each participant should have a full draft of an article ready to be submitted for publication in a relevant international journal or conference proceedings.

Rationale
Throughout school and academic education, writing (and speech) has been used more as a tool for testing knowledge than for exploring knowledge. Moreover, writing is often viewed as transcribed speech; it is not taught as a discipline-specific subject in its own right. Writing is thus reduced to a product, a code, its powerful potential for the learning process going to waste. A tangible result of this situation is that much good research never gets documented or published. An integrated approach to reading, writing and learning in engineering curricula would increase students' and staff’s textual awareness, thereby de-dramatising writing and enabling them to become better communicators.

One way of encouraging graduate students to write is to have a series of text-based seminars in which current published work and participants’ own drafts are discussed both from a content and a presentation point of view. This activity would serve to support the graduate students’ own writing as well as their job as advisors to undergraduates. It would also enhance the quality of the texts they submit for publication in international journals.

Structure of Seminars
Each seminar will consist of three parts

1. A “how to ...” lecture, tailor made for the field, ie using examples from current research papers published in discipline specific international journals.
2. Group work: text analysis, working with language, reflecting on practices
3. Discussion of participants’ own work-in-progress. We will deal with one section of an article or thesis per seminar. A prerequisite for participation is that everyone actively contributes draft sections of their prospective text. These drafts should be distributed to participants at least five days before the seminar.

Literature
Björk, L. & Raisanen, C. 2003. Academic Writing. A Univerity Writing Course. Studentlitteratur (tredje utgåven, 2007)

Schedule
Six seminars will be scheduled. All participants will be required to do a written assignment before the course begins.
Preliminary dates: 4/5, 25/5, 16/6, 25/8, 15/9 6/10 (12.30-16.30)


De symboliska formernas praktiker, 7.5 HP
The practices of Symbolic Forms HP: 7,5


Kursbeskrivning och syfte
Den tyske filosofen Ernst Cassirers De Symboliska Formernas Filosofi presenterar vårt mänskliga tänkande som ofrånkomligen förkroppsligat i de ord, bilder, symboler och praktiker som formar vår värld och vardag. Men vilken roll spelar dessa symboliska former för vårt seende, våra praktiker och vanor och för vårt tänkande? Vilka är de, har de varit och kan bli?

Med utgångspunkt i Cassirers begreppsvärld kommer fem olika teman med bäring på konstnärlig forskning att diskuteras under fem halvdagsseminarier/workshops under HT 08 och VT 09. Fokus kommer att ligga på en kritisk undersökning av hur dessa teman skulle kunna vara relevanta för konstnärlig forskning idag:
Myt – skapa, inventera, projekt
­Konst – agera, intervenera, teknik
Vetenskap – kognition, ars, tekne, praktik
Filosofi – kritisera, undersöka, topik
Språk – formulera, sätta, text

Undervisning: Kursen kommer att bedrivas i form av seminarier och workshops. Den knyter direkt an till de offentliga föreläsningar som, i Konstnärliga fakultetens regi, kommer att hållas om Cassirers tänkande vid fem tillfällen under våren 2009. Den riktar sig främst till konstnärliga fakultetens doktorander men även öppen för doktorander från andra fakulteter.

Kursdeltagarna, som även förväntas närvara vid de fem
föreläsningstillfällena, kommer att ges möjlighet att relatera sitt eget arbete till kursens teman och att fördjupa förståelsen av de symboliska formernas praktiker genom diskussioner, läsning och workshops.

De förväntas ha förberett sig genom läs- och skrivarbete, och ska presentera egna arbeten, relaterade till det aktuella temat. På så sätt kommer den eftersträvade enheten mellan tänkande praktik och förkroppsligat tänkande inom konstnärlig forskning att kunna praktiseras, diskuteras och kritiseras med specifik förankring i deltagarnas egna projekt.

Kursens mål är att genom ett begreppsligt arbete ge en fördjupad insikt och praktisk färdighet i att hantera väsentliga delar av den konstnärliga forskningens epistemologi och praktik.
Efter genomgången kurs skall den forskarstuderande kunna redogöra för centrala delar i Cassirers tänkande, relatera dessa till den konstnärliga forskningens specifika epistemiska problem och möjligheter, samt kunna situera dessa i det samtida akademiska kunskapsproduktionen.

Förkunskaper: Inga specifika krav förutom att vara antagen som doktorand vid högskola eller universitet. Kursen kan dock komma att uppfattas som krävande för den som har liten eller ingen vana vid att arbeta med filosofiska och teoretiska texter. Kursen kommer att hållas på svenska.

Examination sker löpande under seminarierna, samt genom någon form av slutredovisning (i form av text, konstverk, muntlig presentation eller dylikt) av kursledaren eller e ö med kursledare och handledare.

Litteratur
Cassirer Ernst: The Philosophy of Symbolic Forms band 1 – 4, ett urval
– The logic of the Cultural Sciences (hela)
– Axel Hägerström (i sv övers, hela)
Foss och Kasa (eds): Forms of Knowledge and Sensibility Ernst Cassirer and the Human Sciences (Ett urval)
Krois, Rosengren et al (ed): Embodiment in Cognition and Culture (ett urval)
Lofts, Steve: Ernst Cassirer – A ”Repetition” of Modernity (hela)
Rosengren, M: ”Doxology and Symbolic Symbolic Forms” – opubl kapitel ur ny bok plus en del kompletterande artiklar.

Sidansvarig: Anna Frisk|Sidan uppdaterades: 2012-05-11
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?