Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Doktorandkurser 2005

Cities and Society 5p: Om den samtida staden

LTH, Arkitektur, avd. för Byggnadsfunktion samt Konstnärliga fakulteten, GU.  Gemensam doktorandkurs i arkitekturteori, 5 p., 2 - 4 september 2005. Examinator: docent Tomas Wikström, LTH.

Kursens innehåll och form
Kursen behandlar frågor och teorier om staden ur ett samtida persepktiv. Vilka är de reella förändringar som i grunden kommer att påverka staden, ekonomiskt, socialt, politiskt och spatialt i en värld med ständigt nykonstruerade gränser? Vilka ”förändringar” är inte stort mer än nybenämningar av stående, oförändrade strukturer? Eller ska staden förstås som ett sätt att skapa existentiell mening?

Kursen bygger på ett seminarium format kring en gemensam extensiv läsning av en antologi med texter i ämnet. Deltagarna tar utöver detta på sig att presentera ett kapitel ur boken, inklusive nödvändiga fördjupningar och bredvidläsningar. Vid ett senare seminarietillfälle ges möjlighet till presentationer av och diskussioner kring egna papers.

Kursens form är ett intensivt tredagars seminarium. Tre-fyra presentationer med mellanliggande diskussioner per dag. Kursen tillvaratar, genom samarbetet mellan LTH och GU, en överskridande teoribildning mellan två institutionellt skilda aspekter på den samtida staden: konstens och arkitekturens.

Kursen hålls hos proferssor Finn Werne på hans gård i Vasalt på Bjäre. Kostnadsfritt men enkelt boende. Gemensam mathållning. Resor till och från kursen tas av den enskilde doktoranden. Samkörning från Malmö organiseras.

Litteratur: Kleniewski, Nancy (ed.), Cities and Society, Blackwell, 2005
http://www.blackwellpublishing.com/contents.asp?ref=1405102322

Högskolepedagogik, 3p

Kursen i högskolepedagogik, 3p, ingår i KFN:s forskarskola. Syftet med kursen är behandla grundläggande pedagogiska frågeställningar för undervisning och handledning inom högre konstnärlig och konst- och musikpedagogiska utbildningar. Kursen har ett speciellt fokus på handledningsproblematiken kring det konstnärliga forskningsområdet där gränsområdet mellan konst och vetenskap behandlas. Hur analyseras, värderas och bedöms konstnärliga respektive vetenskapliga framställningsformer? Hur tydliggörs konstnärliga respektive vetenskapliga intentioner i skilda former för representation? Vilken roll spelar konstnärliga eller litterära aspekter av skriftlig framställning?

Kursen är organiserad som tre föreläsningar med tillhörande seminarier. Examination sker genom att kursdeltagarna vid ett avslutande analyserar en fiktiv avhandling med avseende på dess styrkor och svagheter. Vidare skall det redovisas vad som krävs för att den skall godkännas samt vilka bedömningskriterier som ligger till grund för analysen.

Kursen har följande föreläsare/seminarieledare:
Professor Staffan Söderberg
Universitetslektor John Hultberg
Examinator och kursledare är Bengt Olsson

Kursen vänder sig främst till doktorander knutna till KFN:s forskarskola, men kommer i mån av plats erbjudas andra doktorander.

Schema:
30/3 Om läsning av dikter och prosa. Några skönlitterära texter av Harry Martinsson. (Staffan Söderblom)

6/4 Läsningar av essäistik. (Staffan Söderblom)

11/5 Vetenskaplig kvalitet i relation till praktik- eller professionsinriktade utbildningar. (John Hultberg)

25/5 Om bedömning av avhandlingar. Examination av självständig uppgift. (Bengt Olsson)

Litteratur:
Asplund, J. (2002). Avhandlingens språkdräkt. Göteborg: Daidalos.

Grönberg, C. & Magnusson, J. (2002). Leviatan från Göteborg: paracetologiska digressioner: Malmska valen, Göteborgsvitsen, Jonakomplexet och Moby Dick. Göteborg: Glänta Produktion. Utdrag, kap. 1, sid 1–22. 

Hansson, Gunnar D. (1999), Kom i kostervals. – om Göran Svenning och erotikens demon. In: Ärans hospital. Stockholm: Albert Bonniers förlag, sid 316–326. 

Hultberg, J. (1997). The two cultures revisited. Science communication, Vol. 18, No 3, pp. 194–215.

Rosberg, S. (2000). Kropp, varande och mening i ett sjukgymnastiskt perspektiv. Diss. Kap. 2 (s 55–73).

Silkeberg, M. (2003). Det där är ett O. Manus.

Sidansvarig: Anna Frisk|Sidan uppdaterades: 2015-09-29
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?