Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Doktorandkurser

Här hittar du information om de doktorandkurser som ges inom Forskarskolan. En baskurs ges varje termin (endera Baskurs 1, 2 eller 3) samt en baskurs som är löpande över alla terminer, Baskurs 4, deltagande i Forskarskolans symposier och workshops (Verka och kommunicera i en tvärvetenskaplig forskningsmiljö).

Datum och lokal för varje kurs anges i Göteborgs universitets lärplattform GUL ca tre månader innan varje kurs.

Tidsplanering

  • Hösten 2017: Baskurs 3: Den konstnärliga forskningens kunskapande
  • Våren 2018: Baskurs 1: Reflexivt skrivande
  • Hösten 2018: Baskurs 2: Om forskningsmetoder och forskningsdesign
  • Våren 2019: Baskurs 3: Den konstnärliga forskningens kunskapande
  • Hösten 2019: Baskurs 1: Reflexivt skrivande
  • Våren 2020: Baskurs 2: Om forskningsmetoder och forskningsdesign
  • Hösten 2020: Baskurs 3: Den konstnärliga forskningens kunskapande
    etc

OM BASKURSERNA

Baskurs 1: Reflexivt skrivande (7, 5 hp)

Kursen Reflexivt skrivande vill lokalisera och diskutera olika sätt att arbeta med text inom den forskning som bedrivs vid den konstnärliga fakulteten. Kursen syftar till att synlig-göra och diskutera en räcka av dessa olika och för den konstnärliga forskningens och den pedagogiska forskningen inom det konstnärliga områdets adekvata skrivpraktiker. Kursen avser att vara lyhörd inför de olika forskningsprojektens särart och behov. Det är till stor del doktorandernas anspråk som driver kursen framåt. Tänkbara diskussionsfrågor kan vara: Vilken funktion eller roll har skrivandet i den konstnärliga forskningen eller i den pedagogiska forskningen inom det konstnärliga området? Hur kan en forskartext se ut?

Kursen ska fokusera och synliggöra olika skrivsätts, och olika skrivpraktikers, betydelse i skapandet av det vetande den konstnärliga och pedagogiska forskningen alstrar.

I kursen knyts skrivande till frågor om metod, etik, estetik, vetenskapsteori, ontologi och konstnärliga och vetenskapliga processer och visioner.

Kursen byggs upp av föreläsningar, skrivhandledningsgrupper, workshops och examinerande skrivuppgifter. I samband med den kollektiva skrivhandledningen träffas deltagarna i små grupper, och tränas i att ge och ta emot konstruktiv textkritik. Under kursen ställs således både skrivande och läsande i fokus.

Undervisningen sker på engelska, men deltagarna kan skriva sina texter antingen på engelska eller svenska. En utgångspunkt för kursen är att deltagarna ska kunna arbeta med pågående skrivprojekt.

Kursen ges av Akademin Valand för den fakultetsgemensamma Forskarskolan vid Konstnärliga fakulteten. Kursansvarig och undervisande lärare är fil dr Hanna Hallgren, professor i litterär gestaltning, Akademin Valand. Till kursen bjuds även gästföreläsare in.

Reflexivt skrivande - Kursplan

Baskurs 2: Om forskningsmetoder och forskningsdesign

Kursen, som ges på engelska, förmedlar grundläggande forskningskompetens på forskarutbildningsnivå med inriktning på hur forskning kan konstrueras och kunskap organiseras; på hur metodfrågor och metodologi kan konstrueras och forskningsdesign kan läggas upp inom de konstnärliga områdena. Kursen introducerar och historiserar ifrågasatta forskningskonstruktioner inom konstområdet och inom universitetet som helhet. Den granskar hur forskarrollen kan beskrivas med avseende på forskningsetik och på den retoriska konstruktionen av “etos”. Kursen introducerar några av de sätt på vilka kunskapspraktiker och tolkningar av kunskapsformationer har beskrivits, kritiserats och omtolkats i den pågående diskussionen inom konstarterna.

Om forskningsmetoder - Kursplan

Kursen ges av Akademin Valand för den fakultetsgemensamma Forskarskolan vid Konstnärliga fakulteten. Kursansvarig och undervisande lärare är fil dr Mick Wilson prefekt och forskare vid Akademin Valand.

Baskurs 3: Den konstnärliga forskningens kunskapande, 7,5 hp

I kursen presenteras den konstnärliga forskningens historiska kontext och problematiserar utifrån denna de olika förhållningssätt, forskningsmetoder och teoribildningar som är relevanta inom forskningsfältet.

Kursen vill framförallt fokusera på frågor kring hur, och under vilka förutsättningar, den konstnärliga forskningskunskapen blir till och artikuleras.

I kursen ingår även att praktiskt arbeta med olika presentationsformer kring konstnärlig forskning.

Kursen ges av Högskolan för scen och musik för den fakultetsgemgensamma Forskarskolan vid Konstnärliga fakulteten. Kursansvariga och undervisande lärare är fil dr Per-Anders Nilsson och fil dr Anders Hultqvist, båda professorer vid HSM.

Kursplan

Kursledare: Per Anders Nilsson & Anders Hultqvist

Baskurs 4: Verka och kommunicera i en tvärvetenskaplig forskningsmiljö, 7,5 hp

Denna kurs genomförs genom att delta i Forskarskolans aktiviteter (workshops och symposier). Examinator är någon av Forskarskolans ledare Hanna Hallgren och Niclas Östlind, som även ger individuell feedback. För deltagande i aktiviteter genomförda före 2016 ges poäng retroaktivt.

Course syllabus

Doktorandkurser vid Göteborgs universitet

Det finns kurser som ges till alla doktorander på Göteborgs universitet. För mer info läs här.

Kontakt

Anna Frisk, forskarutbildningshandläggare
Box 132, 405 30 Göteborg
Besöksadress:
Vasagatan 50
Telefon:
031-7864042

Hanna Hallgren, Ledare för forskarskolan
Box 132, 405 30 Göteborg
Besöksadress:
Vasagatan 50, 41137 Göteborg

Niclas Östlind, Ledare för forskarskolan
Box 132, 405 30 Göteborg
Besöksadress:
Vasagatan 50, 41137 Göteborg

Sidansvarig: Anna Frisk|Sidan uppdaterades: 2017-07-31
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?