Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Kort om Allmänningen

Ansvarigt lärosäte: Konstnärliga fakulteten, Göteborgs universitet.

Projektet pågår: 2018 till och med 2020

Finansiär: Vinnova. Allmänningen är en del av forskningsprojektet MUSA, Metodik för utveckling av kunskapsarenor, där sex lärosäten samverkar för att utveckla nya arenor för samverkan mellan universitet, högskolor och andra aktörer i samhället.

Budget: Totalt har projektet MUSA fått 9,5 miljoner från Vinnova.

Syfte: I projektets grundtanke finns en stark övertygelse om att universitetet som kunskapande samhällsinstitution inom konst, kultur och forskning behöver tänka nytt kring samskapande kunskapsprocesser och hur större tillgång till universitets resurser kan öka relevansen för fler grupper och samhället i stort. Där tror vi att Allmänningen fyller ett behov som kan fungera som modell för både Göteoborgs universitet och andra universitet/högskolor.

verksamhet på HDK hösten 2018 foto: Natalie Greppi

Foto: överst Natalie Greppi, under Lars Fridén.

Mer om forskningsprojektet Allmänningen

Allmänningen, en publik experimentell mötesplats, syftar till att utveckla en ny modell för kunskapsutbyte mellan allmänhet och akademi. Modellen byggs upp och prövas för att långsiktigt implementeras rumsligt och organisatoriskt i den nya byggnaden för den samlade Konstnärliga fakulteten vid Götaplatsen som planeras stå färdig 2026.

Tillsammans med Akademiska Hus bygger Göteborgs universitet ett centrum för lärande inom konst, kultur och humaniora i området vid Näckrosen: Nya Humanisten, som invigdes 2020, Konstnärliga fakultetens nya hus, som planeras stå färdigt 2026 och Universitetsbiblioteket, där planeringen för om- och tillbyggnad är i gång. När Västlänken och ombyggnaden av Korsvägen är klara kommer universitetsområdee Näckrosen att ligga mycket centralt i ett dynamiskt läge mellan evenemangsstråket vid Korsvägen och stadens kulturinstitutioner vid Götaplatsen.

Universitetets byggnader i området blir en visuell symbol för konst, kultur och högre utbildning. Visionen är att närheten mellan dem ska stärka verksamheten och främja utbyte, samarbete och utveckling inom konst, kultur och humaniora. Parken vid Näckrosdammen kommer under sommarhalvåret kunna användas för Allmänningens aktiviteter.

Samarbetspartners: Allmänningens associerade

Allmänningens samarbetsparter och målgrupper består av individer och grupper med olika erfarenheter av och kompetens inom konst- och kulturområdet, alltifrån forskare och kommunala samarbetsparter från konst, kultur- och utbildningsområdet, till grupper med egen verksamhet, aktivister, nyinflyttade konstnärer, grupper utanför storstadsområden vars erfarenheter och kunskaper tangerar men ligger utanför konstnärliga fakultetens kunskapsfält. Vi kallar våra samarbetspartners för Allmänningens associerade.

Arbetsgrupp

Onkar Kular, professor i design på HDK-Valand, har utvecklat konceptet, Monica Sand, konstnär och forskare samt forskningsrådgivare på Konstnärliga fakultetens, har ett övergripande ansvar för samordning och processer, samt Lars Fridén, projektledare för externa events på HDK-Valand, samordnar Allmänningens utåtriktade aktiviteter.

Bakgrund

Projektet initierades som ett svar på att komplexa samhällsförändringar ställer nya krav på samarbetsformer som kan bidra både till universitetets och samhällets kunskapsbehov och bli relevanta för större samhällsgrupper.

I ansökan till Vinnova gick arenan under namnet Akademigalleriet. Med namnbytet till Allmänningen, som är inspirerat av nobelpristagare Ellinor Ostroms studier av Allmänningen som samhällsinstitution, vill vi framhålla universitetets funktion som allmänning, en samhällsresurs där grupper/ individer samarbetar och utbyter erfarenheter och kunskap. Istället för forskningskommunikation, vill vi utveckla samskapande kunskapsprocesser.

Jämlik tillgång till kunskap, konst och kultur löses inte enbart med ökad närvaro av underrepresenterade grupper, även akademins egna strukturer, kursutbud och personalsammansättning behöver förändras, så att olika perspektiv och erfarenheter kan uppfattas som kunskapsresurser. Därför syftar Allmänningen även mot kunskapshöjande aktiviteter för personal och att diskutera och implementera nya kriterier för rekryteringar.

Översiktlig tidplan

2017 Under ansökningsprocessen definierades grundläggande förutsättningar för Allmänningen (som då hade arbetsnamnet Akademigalleriet).

2018-2019 Utvecklande av konceptidé, definition av målgrupper och samarbetsparter.

2020 Piloter: ett antal workshops med syfte att involvera Allmänningens associerade i Allmänningens uppbyggnad samt ett avslutande symposium. Kunskapshöjande aktiviteter för personal, diskussion om hur kunskap återförs och förankras i organisationen. Resultat: handbok för alternativa användningar av universitets resurser och lokaler. Övrigt: Ansökningar och sponsorskontakter.

2020 Vinnovaprojektet slutrapporteras.

2021-2025 Långsiktig finansiering, driftsättning och fortsatt utveckling av Allmänningen. Testa olika former av användarstyrda processer. Forskningsprocess. Kartlägga och bredda samtidskonstbegreppet.

2026 Fullt utvecklat rumsligt och organisatoriskt koncept implementerat i Konstnärliga fakultetens ny hus och visionen Konst 2025.

Framtid

Det finns en osäkerhet kring fortsatt finansiering av Allmänningen när Vinnova-projektet avslutas 2020 och fram till att Konstnärliga fakultetens nya byggnad tas i drift år 2026. Det finns ett behov för verksamheteten, särskilt i det nya huset, av en arena som Allmänningen. Vi kommer att ta fram en strategi för långsiktig finansiering av Allmänningen efter att forskningsprojektet är slutredovisat.

Kontakt

Monica Sand forskningsrådgivare Konstnärliga fakulteten och processledare för projekt Allmänningen

Tfn:031-786 68 23
Mobil/sms: 076-618 68 23
E-post: monica.sand@gu.se

Sidansvarig: Konstnärliga fakultetskansliet|Sidan uppdaterades: 2020-06-15
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?