Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Tillfälliga lokaler under byggperioden

Under bygget av Konstnärliga fakultetens nya hus kommer Högskolan för scen och musik att behöva flytta ut hela eller delar av verksamheten. En flytt kan även påverka andra delar av fakulteten. Utflytten beräknas ske sommaren 2022.

Det är viktigt att de tillfälliga lokalerna är ändamålsenliga, så att kvaliteten på vår utbildning och forskning kan bibehållas och en god arbetsmiljö för studenter och anställda kan säkerställas.

Det är också viktigt att vi hittar bra lösningar som inte blir för dyra, eftersom kostnaden i slutändan kan innebära en högre hyra i det nya huset. Ett sätt att uppnå det är att - där det är möjligt - hitta ersättningslokaler hos Akademiska Hus samt att se över om vissa delar kan fungera i de lokaler där HDK och Akademin Valand huserar idag. Till exempel verksamhetsstöd.

Att hyra av Akademiska Hus ger mer flexiblitet och mindre risk för långa perioder med dubbla hyreskostanader. 

Presentation om Konstnärliga fakultetens tillfälliga lokaler
Från personalmöte 18 december, av Jessica Aitman, programarkitekt Inobi

Vad händer under kommande läsår?

I september startade den fördjupade förstudien "Tillfälliga lokaler för Konstnärliga fakulteten".

 • Vi kommer att behöva börja tänka "hela fakulteten" för en bra lokallösning.
   
 • Vi kommer att arbeta vidare med att klustra verksamheten på ett bra sätt och att hitta samarbeten med publika scener.
   
 • Vi kommer att ta fram en plan för etappvis inflytt i det nya huset som är synkroniserad med byggprocessen.

Arbetsutskott tillfälliga lokaler

Arbetsutskottet ingår som en av flera arbetsgrupper i byggprojektets organisation. Arbetsutskottet för tillfälliga lokaler ska ta fram lösningar för lokalertill verksamheten under byggperioden sommarn 2022 till sommarn 2026. Det ska även ta fram förslag på genomförande med inriktningsbeslut, projektorganisation, ekonomi och tidplan.  

Utskottets medlemmar:

 • Simon Malm, projektledare
 • Mark Wennerström, kanslichef
 • Petra Frank, prefekt
 • Fanny Sernhede, Inobi AB, programarkitekt (vikarie ersätter under föräldraledighet)
 • Nicholaus Sparding, delprojektledare för publika scener
 • Sebastian Jannesson, samordnare
 • Representant från Akademiska Hus

Förstudien för tillfälliga lokaler

Projektet "Förstudie tillfälliga lokaler Högskolan för scen och musik" har tagit fram förslag på lämpliga lokaler och hur en flytt kan genomföras. Förstudien startade i november 2018 och lämnade sin rapport i maj 2019. Den var ett viktigt underlag inför beslut om fakulteten skulle gå vidare i byggprocessen.

Rapporten visar en ögonblicksbild av hur hyresmarknaden såg ut under våren 2019 och ger exempel på hur en lösning skulle kunna se ut.

Rapport: Förstudie tillfälliga lokaler för HSM (2019-05-15)

Bilaga 1: Lokalförteckning

Bilaga 2: Undersökta lokaler
Inobi har undersökt över 140 lokaler och publika scener i Göteborgsområdet och kartlagt vilka av dessa skulle kunna fungera för vår verksamhet under perioden 2021–2025. I fall att du undrar om en viss lokal/scen har varit med i undersökningen kan du höra av dig till styrgruppen.

Bilaga 3: Inplaceringsskissen

Bilaga 4: Skisser anpassningskostnader
Om dekanen tar beslutet att gå vidare med byggprocessen inleds förhandlingar med hyresvärdar. Därför har vi valt att inte lägga ut denna information.

Bilaga 5: Kostnadsuppskattningar
Listning av ungefärliga hyreskostnader och uppskattade kostnader för anpassningar för lokalerna som i nuläget hade kunnat fungera som tillfälliga lokaler för Högskolan för scen och musik. Om dekanen tar beslutet att gå vidare med byggprocessen inleds förhandlingar med hyresvärdar. Därför har vi valt att inte lägga ut denna information.

Bilaga 6: Akustisk undersökning

Bilaga 7: Utrustning

Hur kommer det att påverka mig som medarbetare eller student?

Ombyggnaden – om den beslutas – kommer att påverka medarbetarna och studenterna på olika sätt. På sidan frågor och svar kan du hitta mer information. Om du har fler frågor eller synpunkter får du gärna skicka dem till kommunikation@hsm.gu.se. Vi anonymiserar alla frågor och lägger ut svaren på den här sidan så snart som möjligt.
Frågor och svar "Tillfälliga lokaler för Högskolan för scen och musik"

Vi ordnar också särskilda informationsmöten för studenter och uppdaterar medarbetarna om projektet vid personalmöten. Aktuell information om dessa möten finns med i nyhetsbreven till studenter och anställda.

Kontakt och mer information

Styrgruppen för projektet "Tillfälliga lokaler Högskolan för scen och musik":

 • Simon Malm, projektledare på Göteborgs universitets fastighetsenhet
 • Mark Wennerström, kanslichef Konstnärliga fakulteten
 • Petra Frank, prefekt Högskolan för scen och musik

Projektgruppen för förstudien tillfälliga lokaler bestod av Kjell Thorbjörnson, intendent, Mats Kihlström, utbildningshandläggare, Erik Jonasson, universitetsadjunkt och Fanny Sernhede, projektledare och arkitekt från Inobi. Studentkåren är också representerad.

Frågor och svar

För dig som har frågor och synpunkter.

Kontaktpersoner i projektgruppen

Sidansvarig: Pia Ahnlund|Sidan uppdaterades: 2019-12-20
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?