Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Nya lokaler 2025 - projekt Nya konst

En viktig del i visionen Konst 2025 är att samla hela fakulteten i en och samma byggnad. Det underlättar samarbetet mellan institutionerna och att till exempel dela salar och verkstäder.

Akademiska hus, Göteborgs stad och universitetet har ett gemensamt projekt för att utreda och planera en om- och tillbyggnad av det hus där Högskolan för scen och musik idag ligger, så att det kan rymma hela konstnärliga fakulteten. Byggprojektet kallas Nya konst.

En sådan byggnad skulle också ligga i linje med Göteborgs universitets intention att skapa ett centrum för konst och humaniora i området vid Näckrosdammen (se nedan).

Fakultetens dekan beslutade sommaren 2019 att gå vidare i processen - ett beslut som i praktiken innebär att bygget kommer att bli av. Byggstart planeras till sommaren 2022 och inflyttning i det nya huset blir då till sommaren 2026.

Översiktlig tidplan

Reviderad juni 2019.

• Avtal tecknas om förstudie januari 2018 (dekan)
• Beslut och avtal om programskede, sommaren 2019 (rektor)
• Beslut och avtal om systemskede, sommar 2020 (rektor)
• Beslut om byggstart och tecknande av hyresavtal, sommar 2021 (rektor)
• Evakuering av HSM och byggstart, sommar 2022
• Eventuellt delvis inflyttning, viss verksamhet, sommar 2023
• Eventuellt delvis inflyttning, ytterligare verksamhet, sommar 2024
• Eventuellt delvis inflyttning, ytterligare verksamhet, sommar 2025
• Allt färdigt och sista inflyttningen, sommar 2026

Göteborgs kommun har samtidigt en process för detaljplanen, som pågår från och med 2018. Kommunen räknar med att detaljplanen vinner laga kraft senast i början av 2021. Därefter kan Akademiska hus få bygglov. Det finns dock en risk att kommunens process blir något försenad.

Förstudie klar

I den fördjupade förstudien utreds de byggnadstekniska förutsättningarna för om-, till- och nybyggnad av Artisten, samt en prognos för vad hyran kan bli. Den ger också en tydligare bild av konsekvenserna för verksamheten på Högskolan för scen och musik under en eventuell byggperiod, och vilka insatser som behövs för att lösa dem.

Förstudien var ett viktigt underlag inför universitetets beslut om att gå vidare till nästa fas i byggprocessen (programskedet).

Förstudien gjordes av Akademiska Hus, på uppdrag av universitetet. Mer om den fördjupade förstudien i medarbetarnyhet från juli 2018.

Plan för tillfälliga lokaler för Högskolan från scen och musik

Det planerade bygget förutsätter att Högskolan för scen och musik (HSM) helt eller delvis flyttar sin verksamhet till andra lokaler under perioden 2022 till 2026. Det är inte någon liten sak att flytta på en sådan verksamhet och det är viktigt att lokalerna blir ändamålsenliga så att utbildning och forskning kan bedrivas med samma kvalitet. Det fungerar naturligtvis inte att spela musik, dansa eller spela teater i vanliga kontorslokaler.

Våren 2018 tog en projektgrupp fram förslag på tillfälliga lokaler och exempel på hur en evakuring av HSM (inklusive biblioteket) skulle kunna genomföras. I ett första steg identifierarade projektet vilka lokaler HSM kommer att behöva under byggtiden.

Projektgruppen bestod av Kjell Thorbjörnson, intendent HSM, Mats Kihlström, utbildningshandläggare HSM, Erik Jonasson, universitetsadjunkt HSM och Fanny Sernhede, projektledare och arkitekt, Inobi. Även studentkåren var representerad.

Byggprocessens många faser

När det väl är dags att ta första spadtaget har byggprocessen redan pågått länge och själva byggandet är bara en av dem faserna i byggprocessen. Efter varje steg fattas beslut om man ska gå vidare med nästa.

  1. Tidiga skeden (behov)
  2. Förstudie (analys)
  3. Programskede (rätt rum på rätt plats)
  4. Systemskede (hyresavtal)
  5. Bygghandlingsskede (ritningar)
  6. Produktion (bygget)
  7. Inflytt (välkommen till färdiga lokaler)
     

Illustration med mer om byggprocessens olika faser

Tidigare

Inför beslut och avtal om förstudie (juli 2018) gjordes en analys av tre olika möjliga scenarier. Analysen visade att det mest fördelaktiga scenariet var att bygga om-/till den byggnad som idag rymmer Högskolan för scen och musik (Artisten) och flytta hela fakulteten dit.

Scenario 1: Fakulteten stannar i befintliga lokaler, som renoveras och byggs om.

Scenario 2 och 3: Fakulteten flyttar in i ett gemesamt hus vid Artisten, enligt två olika modeller.

Scenario ett, att stanna i befintliga lokaler, undersöktes främst för att kunna jämföra kostnaden för en flytt med kostnaden för att stanna kvar. Det skulle inte vara rättvisande att säga att det inte kostar något att inte flytta.

Universitetets utvecklingsplan Näckrosen

Sedan tidigare har Göteborgs universitet en intention att samla konstnärliga och humanistiska fulteterna, samt universitetsbiblioteket i området mellan Korsvägen och Götaplatsen, läs mer om utvecklingsplanen för Näckrosen. I det projektet har skissats på en om- och tillbyggnad av Artisten för att bland annat inrymma även övriga verksamheter på Konstnärliga fakulteten.

Kontakt

Mark Wennerström, kanslichef Konstnärliga fakulteten och projektledare för Konst 2025. mark.wennerstrom@gu.se

Simon Malm, Univrsitetets fastighetsenhet, projektledare för byggprojektet "Nya Konst". simon.malm@gu.se

Sidansvarig: Pia Ahnlund|Sidan uppdaterades: 2019-08-21
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?