Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Konstnärliga fakultetens nya hus

En viktig del i fakultetens visionen är att samla de båda institutionerna i en gemensam byggnad. Det nya huset kommer att byggas vid Götaplatsen, som en om- och tillbyggnad av det hus där Högskolan för scen och musik ligger idag. Det beräknas stå färdigt 2026.

Det är Akademiska Hus som bygger huset och som kommer att äga det när det står färdigt. Göteborgs universitet och Konstnärliga fakulteten kommer att vara hyresgäst hos dem. Huset ritas och byggs för att passa fakultetens verksamhet, av arkitektfirman Tham & Videgård. Byggstart planeras till sommaren 2022 och inflyttning i det nya huset blir då till sommaren 2026.

Att samla Konsnärliga fakultetens institutioner i huset ligger också i linje med Göteborgs universitets planer att skapa ett centrum för konst och humaniora i området vid Näckrosdammen (se mer om det nedan). Det stärker även Göteborgs stads intentioner att skapa ett stråk med fokus på konst och kultur i området mellan Götaplatsen och Korsvägen.

Sommaren 2019 tecknade fakultetens dekan avtal med Akademiska Hus om att gå vidare i byggprocessen - ett beslut som i praktiken innebär att bygget kommer att bli av. Hon hade då ett väl genomarbetat underlag i form av projektets förstudie, ekonomiska prognoser för hyreskostnader för olika scenarier samt en utredning som visade att det skulle vara möjligt att hitta ersättningslokaler för verksamheten på Högskolan för scen och musik under själva byggperioden.

Förslaget att bygga ett nytt hus för Konstnärliga fakulteten vid Näckrosdammen har många år på nacken och många intressenter är engagerade i projektet. Göteborgs stad, Regionen med Västlänken, Göteborgs universitet centralt, Akademiska Hus, flera arkitektfirmor och naturligtvis Konstnärliga fakulteten har varit med i processen sedan det första förslaget, som kallades Campus Näckrosen lades fram.

Översiktlig tidplan

Reviderad juni 2019.

 • Avtal tecknades om förstudie januari 2018 (dekan)
  Förstudie med analys av förutsättningar, risker, möjligheter och kostnader. Olika alternativ jämförs. Förstudierapport.
   
 • Beslut och avtal om programskede, sommaren 2019 (dekan)
   
 • Programskede pågår augusti 2019 till sommar 2020
  "Rätt rum på rätt plats". Akademiska Hus, universitetets fastighetsavdelning och arkitekterna, tillsammans med fakulteten arbetar fram en programhandling, som beskriver var rummen ska ligga i huset och vilka funktioner som varje rum ska ha. Programhandling.
   
 • Beslut och avtal om systemskede sommar 2020 (rektor)
   
 • Systemskede pågår sommar 2020 till sommar 2021.
  Systemhandlingar tas fram.
   
 • Beslut om byggstart och tecknande av hyresavtal, sommar 2021 (rektor).
   
 • Bygghandlingsskede pågår sommar 2021 till sommar 2022.
  Detaljerade ritningar tas fram.
   
 • HSM flyttas ut sommar 2022. Även andra delar av fakulteten kan beröras av en flytt.
   
 • Byggstart sommar 2022.
   
 • Produktion (bygget) pågår sommar 2022 till sommar 2026.
   
 • Eventuellt delvis inflyttning, viss verksamhet, sommar 2023.
   
 • Eventuellt delvis inflyttning, ytterligare verksamhet, sommar 2024.
   
 • Eventuellt delvis inflyttning, ytterligare verksamhet, sommar 2025.
   
 • Allt färdigt och sista inflyttningen, sommar 2026.
   
 • Invigning!


Göteborgs kommun har samtidigt en process för detaljplanen, som pågår från och med 2018. Kommunen räknar med att detaljplanen vinner laga kraft senast i början av 2021. Därefter kan Akademiska hus få bygglov. Det finns dock en risk att kommunens process blir något försenad.

Förstudie klar

I den fördjupade förstudien utreds de byggnadstekniska förutsättningarna för om-, till- och nybyggnad av Artisten, samt en prognos för vad hyran kan bli. Den ger också en tydligare bild av konsekvenserna för verksamheten på Högskolan för scen och musik under en eventuell byggperiod, och vilka insatser som behövs för att lösa dem.

Förstudien var ett viktigt underlag inför universitetets beslut om att gå vidare till nästa fas i byggprocessen (programskedet).

Förstudien gjordes av Akademiska Hus, på uppdrag av universitetet. Mer om den fördjupade förstudien i medarbetarnyhet från juli 2018.

Plan för tillfälliga lokaler under byggskedet

Det planerade bygget förutsätter att Högskolan för scen och musik (HSM) helt eller delvis flyttar sin verksamhet till andra lokaler under perioden 2022 till 2026. Det är inte någon liten sak att flytta på en sådan verksamhet och det är viktigt att lokalerna blir ändamålsenliga så att utbildning och forskning kan bedrivas med samma kvalitet. Det fungerar naturligtvis inte att spela musik, dansa eller spela teater i vanliga kontorslokaler.

Våren 2018 tog en projektgrupp fram förslag på tillfälliga lokaler och exempel på hur en evakuring av HSM (inklusive biblioteket) skulle kunna genomföras. I ett första steg identifierarade projektet vilka lokaler HSM kommer att behöva under byggtiden.

Projektgruppen bestod av Kjell Thorbjörnson, intendent HSM, Mats Kihlström, utbildningshandläggare HSM, Erik Jonasson, universitetsadjunkt HSM och Fanny Sernhede, projektledare och arkitekt, Inobi. Även studentkåren var representerad.

Byggprocessens många faser

När det väl är dags att ta första spadtaget har byggprocessen redan pågått länge och själva byggandet är bara en av dem faserna i byggprocessen. Efter varje steg fattas beslut om man ska gå vidare med nästa.

 1. Tidiga skeden (behov)
 2. Förstudie (analys)
 3. Programskede (rätt rum på rätt plats)
 4. Systemskede (hyresavtal)
 5. Bygghandlingsskede (ritningar)
 6. Produktion (bygget)
 7. Inflytt (välkommen till färdiga lokaler)
   

Illustration med mer om byggprocessens olika faser

Tidigare

Inför beslut och avtal om förstudie (juli 2018) gjordes en analys av tre olika möjliga scenarier. Analysen visade att det mest fördelaktiga scenariet var att bygga om-/till den byggnad som idag rymmer Högskolan för scen och musik (Artisten) och flytta hela fakulteten dit.

Scenario 1: Fakulteten stannar i befintliga lokaler, som renoveras och byggs om.

Scenario 2 och 3: Fakulteten flyttar in i ett gemesamt hus vid Artisten, enligt två olika modeller.

Scenario ett, att stanna i befintliga lokaler, undersöktes främst för att kunna jämföra kostnaden för en flytt med kostnaden för att stanna kvar. Det skulle inte vara rättvisande att säga att det inte kostar något att inte flytta.

Universitetets utvecklingsplan Näckrosen

Sedan tidigare har Göteborgs universitet en intention att samla konstnärliga och humanistiska fulteterna, samt universitetsbiblioteket i området mellan Korsvägen och Götaplatsen, läs mer om utvecklingsplanen för Näckrosen. I det projektet har skissats på en om- och tillbyggnad av Artisten för att bland annat inrymma även övriga verksamheter på Konstnärliga fakulteten.

Kontakt - projektledningsgrupp

Mark Wennerström, kanslichef Konstnärliga fakulteten och projektledare för Konst 2025. mark.wennerstrom@gu.se

Simon Malm, Univrsitetets fastighetsenhet, projektledare för byggprojektet "Nya Konst". simon.malm@gu.se

Andreas Eklöf, programarkitekt, konsult

Sidansvarig: Pia Ahnlund|Sidan uppdaterades: 2019-09-25
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?