Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Konst 2025 - samlokalisering Konstnärliga fakulteten

På de här sidorna samlar vi information om vision Konst 2025 och den förändringsprocess om Konstnärliga fakulteten genomför under de närmaste åren för att skapa En integrerad fakultet för alla konstarter.

Senaste nytt om Konst 2025

Infomöte om verksamhetsförändring administration HDK-Valand

Den 3 oktober samlades den administrativa personalen från HDK och Valand till informationsmöte om den verksamhetsförändring som den nya institutionerns administrativa enhet kommer att innebära. De fyra administrativa cheferna informerade och svarade på frågor och företrädare för facken var också med.

Delrapport Lokaler klar

Delprojekt Lokaler lämnade sin slutrapport till prefektrådet i slutet av augusti. De föreslår en fördjupad utredning, där representanter för utbildningarna medverkar, som bland annat tittar närmare på befintliga rytmer inom utbildningen och ta fram förslag på nya. De föreslår också att den nya institutionen HDK-Valand får en schemaläggare, likt HSM. Prefektrådet beslutade att frågan om fördjupad utredning ska tas upp på nästa KF BUGA för att få förslag på representanter och arbetssätt. Läs rapporten, pdf i högerspalt.

Akademiska Hus går vidare med fördjupad förstudie av gemensamt hus

I juli gav universitetet Akademiska Hus i uppdrag att göra en fördjupad förstudie av en gemensam byggnad för Konstnärliga fakulteten vid näckrosenområdet. Ett gemensamt hus är fortfarande målet, men hyran måste bli rimlig och vi behöver se att HSM:s verksamhet kan fortsätta även under en eventuell byggperiod. Läs mer på medarbetarnyhet från 5 juli.

Riskanalys av förslaget Roller, ledning och mötesstruktur ny institution HDK-Valand

Den 14 augusti kommer en riskanalys på ledningsgruppens förslag till den nya institutionens organisation att genomföras. Samtliga arbetsmijlöombud på HDK och Akademin Valand kommer delta i det arbetet. Läs ledningsgruppens omarbetade förslag på roller och styrning på den nya institutionen HDK-Valand på sidan Ny instition HDK-Valand.

Förhandling av verksamhetsförändring

Efter sommaren inleds förhanlingar med arbetstagarorganisationerna, om den verksamhetsförändring som sammanslagningen och den nya institutiones organisation innebär. SACO, OFR-s och SEKO.

Delrapport Steneby klar

Delprojekt Steneby lämnade sin rapport till prefektrådet den 22 maj. De föreslår en vision med fyra strategier och en övergripande tidplan för att nå dit. Prefektrådet har beslutat att fortsätta planering i enlighet förslaget och att utse Otto Samuelsson och Maddie Leach att driva arbetet. Läs rapporten, pdf i högerspalt.

Förslag om forskarskolan - remiss till 17 september

Ledningsgruppen föreslår att forskarskolan på Konstnärliga fakulteten från och med 2020 ska upphöra och att forskarutbildningen helt och hållet organiseras inom institutionerna. Förslaget innebär bland annat att ansvaret för de kurser och seminarier som idag organiseras av forskarskolan ska delas mellan institutionerna och samordnas av viceprefekterna för forskarutbildning. Ledningsgruppen vill gärna ha synpunkter på förslaget från alla medarbetare, senast den 17 september, mejla dem till kanslichef Mark Wennerström. Läs förslaget om forskarskolan.

Förslag om PARSE - remiss till 17 september

Ledningsgruppen föreslår att fakultetens forskningsplattform PARSE från och med 2020 organisatoriskt utgör en del av institutionerna och att delar av rollen som PARSE-professor ersätts med en ny, tidsbegränsad roll: forskningstemaledare. Rollen som forskningstemaledare kan sökas av fakultetens medarbetare och beslutas efter beredning i institutionens forskningsråd av prefekt. Senast den 17 september vill ledningsgruppen ha synpunkter från medarbetare, mejla dem till kanslichef Mark Wennerström. Läs förslaget om PARSE.

Frågor och svar

Om nya institutionen HDK-Valand

Varför ska Akademin Valand och HDK slås ihop?

Ämnesmässigt ligger Valand och HDK nära varandra och en sammanslagning kan gynna såväl utbildning som forskning vid båda institutionerna. Akademin Valand är också för liten för att det i längden ska fungera att vara en egen institution. Kostnaderna för saker som lokaler, lednings-/stödfunktioner och annan overhead blir för stora. 

När ska Akademin Valand och HDK gå ihop?
SVAR: Den 1 januari 2020 ska den nya organisationen börja gälla.

Fler frågor och svar om nya institutionen HDK-Valand hittar du på sidan Ny institution HDK-Valand.

Om hus och lokaler

Vad händer om det visar sig att huset blir för dyrt?
SVAR: Vi räknar nu på vad en framtida hyreskostnad kan bli och om det blir ekonomiskt hållbart för oss. Om det visar sig att det blir för dyrt för oss kommer vi i första hand att se över våra lokalbehov en gång till. Kanske kan vi minska ytan genom att hitta fler synergier eller sänka ambitionerna och/eller servicen till studenterna. I andra hand kommer vi att se på vilket sätt GU kan stödja oss med att förvekliga visionen om Campus Näckrosen.

Om det inte blir ett nytt hus – kommer Akademin Valand och HDK att gå ihop ändå?
SVAR: Ja, absolut. Vi har i det arbete som hittills gjorts inför samlokaliseringen funnit många fördelar för verksamheten med att Akademi Valand och HDK blir en organisation. Till exempel kan vi bättre ta tillvara våra lärares kompetens, bättre nyttja våra lokaler och verkstäder, samordna stödfunktioner och administration, ge bättre förutsättningar för forskning och dela på en del kostnader.

Hur blir det med utrymningslokaler för HSM?
SVAR: Det kommer vi att kunna svara på först när vi kommit en bit längre in i byggprojekteringen. När vi vet hur ombyggnaden ska ske och under vilka perioder som de olika delarna av huset påverkas, kommer vi att få besked om vilka lokaler som behöver utrymmas och när. I det skedet är det Fastighet- och Serviceenheten här på GU, med stor erfarenhet av att utrymma verksamheter under byggnationer, som ansvarar för att hitta lokaler åt oss.

Om processen

Vad betyder inriktningsbeslut? Kan projektet ta en annan vändning?
SVAR: Egentligen inte, styrelsens beslut gäller och det krävs mycket goda argument för att frångå dem eller gå i en annan riktning. Men inriktningsbeslutet består av flera delar, vissa saker kan inte implementeras förrän vi är i samma hus. Till exempel kommer de organisatoriska förändringarna att behöva mer formella beslut och förhandling med facken längre fram. De tas av arbetsgivaren när alla detaljer är beskrivna. Beslutet om mer samverkan inom administrationen kan däremot börja genomföras redan nu och kommer att pågå under en längre tid. Det handlar om hur vi vill utvecklas, vissa förändringar kan starta nu och andra kommer att komma längre fram.

Sidansvarig: Pia Ahnlund|Sidan uppdaterades: 2018-10-04
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?