Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Kvalitetsarbete

Under läsåren 2017/18 och 2018/19 arbetar vi tillsammans på fakulteten med att utveckla och implementera ett system för uppföljning och kvalitetsutveckling av våra utbildningar, programmen likväl som de fristående kurserna.

Arbetet görs i Konstnärliga fakultetens forum för beredning av utbildning på grundnivå och avancerad nivå (KF BUGA).

Systemet har två delar: en intern del som beskriver hur vi arbetar med kurserna och programmen under ett läsår, och en del där externa bedömargrupper utvärderar våra program och fristående kurser. Det sistnämnda arbetet har en sexårscykel.

Internt systematiskt kvalitetsarbete

Översikt och årshjul för internt kvalitetsarbete vid Konstnärliga fakulteten:

Systematiskt kvalitetsarbete för utbildning på och grundnivå och avancerad nivå

Kursguide- och kursrapportmallar:


Programutvecklingsmallar:

Utbildningsutvärdering med extern bedömning

Konstnärliga fakultetens system för extern bedömning bygger på Göteborgs universitets gemensamma vägledning, men har anpassats för att passa fakultetens utbildningar.

Universitetets policy för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling, hittar du på medarbetarportalen, under "Styrdokument". Här finns också andra gemensamma styrdokument om utbildning.

Konstnärliga fakultetens vägledningar

För extern bedömning av program på grundnivå och avancerad nivå

För extern bedömning av fristående kurser, grundnivå och avancerad nivå

Konstnärliga fakultetens tidplan, sexårscykel

Tidplan för utbildningsutvärdering med extern bedömning

Bakgrund

Under läsåret 2016-2017 deltog universitetets utbildningsprogram i en programinventering. Syftet var att systematisk tänka igenom programmens strykor och svagheter utifrån de kvalitetskritier som preciserats i universitetets policy för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning.

Utifrån programinventeringen identifierade Konstnärliga fakulteten följande utvecklingsområden:

  • vårt arbete med konstruktiv länkning och utvecklingscykeln (både på kurs- och programnivå)
  • pedagogisk kompetens
  • breddad rekrytering
  • studiestöd

Nästa steg var att ta fram ett fakultetsgemensamt kvalitetsutvecklingsssytem för grundutbildning och koppla den till aktiviteter i fakultetens och institutionernas Handlings- och verksamhetsplaner. PM:et "Systematiskt kvalitetsarbete inom grundutbildning" beslutades i Konstnärliga fakultetsstyrelse i juni 2018 (se pdf ovan).

Inför den första utvärderingen genomfördes också workshop med programansvariga, i januari 2018.

Presentation från workshop med programansvariga

Sammanfattning av gruppdiskussioner

Pilotutvärdering med extern bedömning

Under läsåret 2016-2017 gjordes en pilotutvärdering med extern bedömning av Masterutbildningen Business & Design. Utvärderingen utformades utifrån den universitetsgemensamma vägledningen och vissa anpassningar gjordes för Konstnärliga fakulteten. Lärarna och programansvarig tog fram ett underlag och skrev en självärdering som låg till grund för ett platsbesök av en grupp externa bedömare. Sedan sammanställde bedömargruppen ett utlåtande med förslag på utvecklingsområden.

Läs mer om piloten:

Processbeskrivning utbildningsutvärdering med extern bedömningBedömargruppens utlåtandeÅtgärdsplan för MA Business & Design

Kommande aktiviteter

2018-19
Utbildningsutvärdering med extern bedömning av Masterprogrammet i Litterär gestaltning och Kandidatprogrammet i fotografi vid Akademin Valand.

Fler utvärderingar och rapporter

Rapport Konst-alumn 2016

Enkät till före detta studenter vid Konstnärliga fakulteten, om deras utbildning.

Sidansvarig: Christina Dege|Sidan uppdaterades: 2019-10-17
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?