Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Kvalitetsarbete

På konstnärliga fakulteten pågår ett fakultetsgemensamt uppföljnings- och utvecklingsarbete inom utbildning enligt universitetets Policy för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning vid Göteborgs universitet.

Kvalitetsarbete vid fakulteten och institutionerna

Under läsåret 2016/2017 arbetar vi tillsammans på fakulteten med att utveckla och implementera ett systematisk arbetssätt för uppföljning och utveckling av våra utbildningar.

En kultur som gynnar kvalitetsutveckling
Vårt kvalitetsarbete utformas för att skapa och utveckla en kultur som kännetecknas av delaktighet, ansvar och engagemeng för kvaliteten, där studentmedverkan och ett starkt studentinflytande är självklara. Olika slag av arenor, dialog och mötesformer är väsentliga delar av en utvecklad kvalitetskultur. Den här hemsidan är tänkt att uppmuntra till deltagande genom ge en överblick över vart i organisationen kvalitetsfrågor diskuteras och också beslutas.

Programinventeringen
Samtliga utbildningsprogram deltog i en programinventering under läsåret 2016/2017 som syftade till att systematisk tänka igenom programmens strykor och svagheter utifrån de kvalitetskritier som preciserats i universitetets Policy för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning vid Göteborgs universitet.

Nästa steg - interna kvalitetsutveckling
Utifrån programinventeringen har dessa fakultetsgemensamma områden identifierats:

 • utveckla vårt arbete med konstruktiv länkning och utvecklingscykeln (både på kurs- och programnivå)
 • utveckla pedagogisk kompetens
 • breddad rekrytering
 • studiestöd

Nästa steg är att fastställa ett fakultetsgemensam kvalitetsutvecklingsssytem för grundutbildning och koppla till aktiviteter i fakultetens och institutionernas Handlingsplaner/Verksamhetsplaner 2018-2020 (HP/VP 2018-2020). Kvalitetsutvecklingssystemet för grundutbildningen beslutas i Konstnärliga fakultetsstyrelse (KFS). Därefter ska även formerna för uppföljning av detta arbetet preciseras och beslutas i KFS.

Pilotutvärdering med extern bedömning
Vi initierade en pilotutvärdering med extern bedömning av Masterutbildningen Business & Design under läsåret 2016/2017. Utvärderingen utformades utifrån den universitetsgemensamma vägledningen. Vissa anpassningar gjordes för Konstnärliga fakulteten som tex i tillägg av en självvärdering. Lärarna och programansvarig plockade fram ett underlag och skrev en självärdering som låg till grund för ett platsbesök av en grupp externa bedömare. Sedan sammanställde bedömargruppen ett utlåtande med förslag på utvecklingsområden.

Läs mer om piloten:

Processbeskrivning utbildningsutvärdering med extern bedömningBedömargruppens utlåtandeÅtgärdsplan för MA Business & Design


Nästa steg - utbildningsutvärdering med extern bedömning
Nästa steg är ett all utbildning ska genomföra utbildningsutvärdering med extern bedömning inom en sex års period.

Inför den första omgången ska fakulteten anpassa universitets vägledning för att säkerställa att utvärderingen genomförs på ett sätt som syftar till utveckling och lärande hos lärarna som aktivt arbetar i utbildningen. Utgångspunkter är erfarenheter av pilotutvärderingen samt ett workshop med programansvariga som planeras 5 oktober 2017.

Fakulteten har fattat beslut angående tidplan för utbildningsutvärdering med extern bedömning. Tidsplanen kommer förmodligen revideras efter workshop i oktober.

Tidsplan för utbildningsutvärdering med extern bedömning

Mötesforum: Beredning av utbildning på grund- och avancerad nivå (KF BUGA)

Beredning av utbildning på grund- och avancerad nivå (KF BUGA) träffas en gång i månaden för att bereda utbildningsfrågor till Konstnärliga fakultetsstyrelse (KFS), med koppling även till universitetets Utbildningsnämnd (UN), Kvalitetsutskottet samt Samordningsnämnden för lärarutbildning (SOL).

Läs mer om beredningens uppdrag och sammansättning

Protokoll och kommande möten hittar du i högerspalten på denna sida.

Ledamöter 2017 - 2018:

 • Hans Ekelund, Vice Prefekt Utbildning, Akademin Valand
 • Julia Tedroff, Akademin Valand
 • Eva Niste, Vice Prefekt Utbildning, Högskolan för scen och musik
 • Bengt Jönsson, Högskolan för scen och musik
 • Maria Sjöstrand, Vice Prefekt Utbildning, HDK
 • Susanne Westerberg, HDK
 • Johannes Landgren, prodekan (ordförande)
 • Christina Dege, utbildningsledare (sekreterare)

 

Kommande aktiviteter

Våren 2018
Mötesforumet KF BUGA fortsätter med sitt uppdrag att inom ramen för Konst 2025 ta fram formerna för fakultetens systematiskt kvalitetsarbete. Arbetet tar form genom en beskrivning av kvalitetsutvecklingssystemet med aktiviteterna som identifierades i programinventeringen.

25 januari - workshop för programansvariga med tema utbildningsutvärdering med extern bedömning

Protokoll och mötestider för KF BUGA

2017

Protokoll 2017-01-25Protokoll 2017-02-20

Protokoll 2017-03-20

Protokoll 2017-04-24

Protokoll 2017-05-22

 Protokoll 2017-09-04 saknas

Protokoll 2017-10-09 saknas

Protokoll 2017-11-06

Möte 2017-12-04

2018

Möte 2018-01-22

Möte 2018-02-19

Möte 2018-03-19

Möte 2018-04-16

Möte 2018-05-14

Möte 2018-06-11

Fler utvärderingar och rapporter

Rapport Konst-alumn 2016

Enkät till före detta studenter vid Konstnärliga fakulteten, om deras utbildning.

Sidansvarig: Christina Dege|Sidan uppdaterades: 2017-12-01
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?